Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

+
Cena brutto: 80,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego.

Orientacyjny czas na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań na zaliczenie – około 6 godzin dydaktycznych.

Cena: 80 zł

Zagadnienia uwzględnione w materiałach szkoleniowych:

  • Podstawy prawne egzaminu ósmoklasisty, funkcje tego egzaminu.
  • Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
  • Omówienie budowy arkusza egzaminacyjnego.
  • Teksty źródłowe wykorzystywane w arkuszach egzaminacyjnych – ich typy i źródła.
  • Typy i charakterystyka zadań odnoszących się do lektur.
  • Zadania sprawdzające umiejętność argumentowania, wiedzę o języku i z zakresu retoryki.
  • Zadania sprawdzające umiejętność redagowania form użytkowych.
  • Lektury obowiązkowe na egzaminie.
  • Kryteria oceniania zadań rozszerzonej wypowiedzi – przykładowe realizacje wraz z omówieniem, ćwiczenia praktyczne.