Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

marakasy

Zagadnienia:

  • Propozycje zabaw i ćwiczeń inspirowanych metodami Carla Orffa, Emila Jaques-Dalcroz'a i Edwina Eliasa Gordona.
  • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
  • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
  • Ćwiczenia rytmiczne.
  • Nastrój muzyki, muzyka i emocje.
  • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
  • Ćwiczenia muzyczne rozwijające umiejętność skupienia i koncentracji.
  • Proste układy taneczne.

Prowadząca: Anna Maliga-Poprawska

Cena: 120 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.