Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

Budzimy zmysły – zabawy i różne formy aktywności dla dzieci do lat trzech

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Zabawy integracyjne.
  • Gry i zabawy rozluźniające, relaksacyjne, masażyki.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe.
  • Wierszyki ilustrowane ruchem, działania teatralne.
  • Zabawy plastyczne z wykorzystaniem materiałów spożywczych, przepisy na różne masy plastyczne, jadalne farby ekologiczne.
  • Pobudzanie zmysłów za pomocą samodzielnie wykonanych ścieżek sensorycznych.

Uczestnicy warsztatów poznają sposoby uatrakcyjniania zajęć poprzez wykorzystanie w zabawach przedmiotów codziennego użytku.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.