Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej

Nie aspirujcie, aby mieć dziecko, które będzie się wam podobało, miejcie szacunek do tego, które macie. (Bruno Betelheim)

dzieci bawią sie piłkąŁacińskie pojęcie „dyscypliny”  odnosi się do wiedzy i wykształcenia, nabycia określonych umiejętności i opanowania, a także do unormowanego trybu życia. W takim ujęciu nauczyciel, traktując dziecko z szacunkiem, uczy je, jak należy postępować, jakie są zasady w grupie i dlaczego są one ważne. Zanim zacznie wymagać od dziecka, wymaga od siebie, a błędy traktuje jako okazję do nauki. Nie jest policjantem, sędzią, lecz przyjaznym, a jednocześnie stanowczym przewodnikiem, przy wsparciu którego dziecko – bez użycia tradycyjnych kar i nagród – ma szanse stawać się odpowiedzialnym, wewnątrzsterownym człowiekiem. Dobra dyscyplina jest procesem, w którym mniej chodzi o natychmiastowe efekty, bardziej o aktywne włączenie się dziecka w naukę wewnętrznej kontroli i odpowiedzialności za siebie.

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (2 x 6 godzin dydaktycznych).

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

  • Dlaczego dzieci zachowują się źle? – przyczyny trudności, analiza funkcjonalna.
  • Warunki nauki a zachowanie dzieci – co sprzyja stosowaniu się do zasad?
  • Nauczyciel w grupie – rola, styl pracy, świadomość w relacjach z dzieckiem, najczęściej popełniane błędy.
  • Co można zrobić, by pomóc dziecku i sobie w trudnej sytuacji?
  • Jak odpowiadać na potrzeby dzieci, tworzyć wspólnotę, uczyć współpracy i odpowiedzialności, budować właściwą relację i komunikację, uczyć zachowań społecznych?
  • Zasady i granice – jak ustalać, by były skuteczne, co robić w sytuacji ich nieprzestrzegania? Konsekwencje naturalne i logiczne.

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 255 zł za osobę.