Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

Sprawne ręce mogą więcej – terapia ręki w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia: chlopiec maluje

  • Nie tylko dłonie – o zależności między postawą ciała i ogólną sprawnością a możliwościami manualnymi dziecka.
  • Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
  • Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
  • Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
  • Pomysły aktywności plastycznych i innych stymulujących pracę dłoni.
  • Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności grafomotorycznych.
  • Ćwiczenia grafomotoryczne podczas zabaw tematycznych.

Prowadząca: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.