Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

Kręć się, chusto kolorowa – zabawy z różnymi chustami

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele pracujący w świetlicy.

chusta kolorowa

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

  • Zabawy integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające zasady i uczące ich przestrzegania.
  • Zabawy usprawniające spostrzegawczość, pamięć, percepcję wzrokową.
  • Zabawy usprawniające motorykę dużą, ćwiczące zwinność, szybkość, refleks.
  • Zabawy wyciszające, relaksacyjne, odprężające.
  • Zabawy uczące kolorów, utrwalające nazwy barw oraz ich rozpoznawanie.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różne chusty (nie tylko Klanzy), rekwizyty oraz muzyka.

Prowadząca: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 120 zł.