Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (2 x 6 godz.).

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia: koraliki

  • Obszary warunkujące przygotowanie dziecka do czytania i pisania – sfera procesów psychomotorycznych, poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.
  • Kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania.
  • Ćwiczenia z zakresu terapii ręki i wspierania rozwoju grafomotorycznego.
  • Różne metody nauki czytania, różnice między nimi.
  • Etapy nauki czytania w metodach: globalnej, sylabowej, analitycznej.
  • Ćwiczenia i zabawy, dzięki którym proces nabywania umiejętności omawianych podczas szkolenia będzie atrakcyjny dla dzieci.
  • Planowanie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności niezbędne do podjęcia nauki czytania i pisania – wymiana doświadczeń.

 

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 255 zł (łączna za obie części)