Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

AAC w pigułce – co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, nauczyciele wspomagający.

rece ludzi

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa: miniwykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, dzielenie się doświadczeniami.

W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej coraz częściej pojawiają się zalecenia dla nauczycieli uczniów z autyzmem, afazją, niedosłuchem i innymi dysfunkcjami, aby wprowadzić komunikację alternatywną lub wspomagającą. Od czego zacząć? Jak stosować się do tych zaleceń?

Zagadnienia:

  • Czym jest AAC? (pierwsze kroki w AAC – od czego zacząć)
  • Metody komunikacji alternatywnej oraz popularne ich formy, np. Makaton, język migowy, systemy graficzne, znaki przestrzenno-dotykowe i inne.
  • Pomoce do porozumiewania się.
  • Indywidualne dostosowanie pomocy do dziecka ze względu na cel, jakim jest poszerzanie kompetencji komunikatywnych.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 120 zł