Pełna oferta

Filtrowanie

Cena

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, nauczyciele wspomagający.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci
propozycje działań nauczyciela wzmacniających koncentrację uwagi u dzieci
sposoby wyciszania grupy
ćwiczenia i zabawy rozwijające zdolność skupiania uwagi oraz regulacji procesów pobudzania i hamowania.
Uczestnicy poznają sprawdzone metody stosowane m.in. w pedagogice montessoriańskiej, waldorfskiej i planie daltońskim.

Uwaga! Jeśli ktoś uczestniczył lub planuje wziąć udział w szkoleniu Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej (12 godzin dydaktycznych), to nie polecamy warsztatów Jak makiem zasiał, ponieważ Dobra dyscyplina uwzględnia wiele treści z Jak makiem zasiał i jest wzbogacona o dodatkowe zagadnienia.

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 140 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.