Akademia Dobrej Energii Junior

W trosce o uczniów, którzy są w kiepskiej kondycji psychicznej i fizycznej, ruszyła ogólnopolska akcja Akademia Dobrej Energii Junior.

Tysiące polskich dzieci rozpoczęło nowy rok szkolny. Dla wielu z nich był to dzień pełen radości, ale niestety nie dla wszystkich. Wiele dzieci w Polsce boryka się obecnie z różnymi problemami, takimi jak trudności w relacjach z rówieśnikami, niskie poczucie własnej wartości, depresja, wypalenie uczniowskie oraz problemy zdrowotne związane z brakiem aktywności fizycznej i złymi nawykami żywieniowymi.

Dorośli często nie zauważają – lub bagatelizują – problemy, z jakimi mierzą się uczniowie. Liczby są naprawdę szokujące. Okazuje się, że 58% ma problemy z rówieśnikami, 46% cierpi na skrajnie niską samoocenę, a 73% doświadcza wypalenia uczniowskiego. Na tych danych się nie kończy: 94% uczniów w wieku do 12. lat ma niedostateczny poziom sprawności ruchowej, a co czwarty nastolatek boryka się z nadwagą. Te właśnie alarmujące statystyki skłoniły firmy VanityStyle i Focusly do zainicjowania ogólnopolskiego projektu „Akademia Dobrej Energii Junior”: obecny stan rzeczy trzeba zmienić – zanim zacznie się pogłębiać.

Głównym celem Akademii jest zapobieganie negatywnym stanom psychicznym i fizycznym u dzieci poprzez wspólną pracę nauczycieli i rodziców u samych podstaw: edukację dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie dbania o własny dobrostan i tego, jak samodzielnie mogą wpływać na swoje zdrowie. Program Akademii skupia się na 9-latkach, ponieważ to właśnie w III klasie szkoły podstawowej dzieci przechodzą wiele przemian emocjonalno-rozwojowych, a jednocześnie są tuż u progu wejścia w drugi etap edukacji, który obfituje w wiele nowych, często stresujących sytuacji. Projekt "Akademia Dobrej Energii Junior" jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem SWPS i ma wsparcie merytoryczne dr Anny Gorgolewskiej, psychologa dziecięcego. Dzięki temu jakość materiałów dydaktycznych, które szkoły otrzymają bezpłatnie po przystąpieniu do Akademii, pozostaje na jak najwyższym poziomie oraz wpisuje się w wytyczne podstawy programowej MEiN.

Jako partner medialny akcji gorąco zachęcamy do przystąpienia do programu. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://akademiadobrejenergii.org, by otrzymać wspomniane wyżej bezpłatne pomoce naukowe, podzielone na trzy moduły tygodniowe w formie gotowych scenariuszy na zajęcia: każdy z nich można elastycznie włączyć do programu nauczania – w dowolnie wybranym przez nauczyciela momencie. Pierwszy moduł koncentruje się na znaczeniu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Drugi moduł zajmuje się zdrowiem psychicznym, ucząc dzieci rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Trzeci obejmuje umiejętności cyfrowe, komunikacyjne i społeczne. Nauczyciele, przystępując do programu, otrzymają również materiały szkoleniowe, poszerzające ich wiedzę w ww. obszarach Co więcej, Akademia Dobrej Energii oferuje także pomoce edukacyjne dla rodziców, by umożliwić im włączenie się i zaangażowanie w prace nad wsparciem dobrostanu swoich dzieci.

Statystyki nie kłamią: zdrowie mentalne i fizyczne dzieci to temat, który wymaga zaangażowania wielu osób w jego poprawę. Dopiero wspólne działania szkół, rodziców i Akademii mają szansę stworzyć zdrowe środowisko, w którym trzecioklasiści będą mogli rozwijać się w pełni swojego potencjału i osiągnięcie satysfakcji z życia. Wierzymy bowiem, że kształtowanie dobrych wzorców od najmłodszych lat może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie dzieci i nastolatków również w późniejszym wieku.