NODN Supernauczyciel

Doskonałe miejsce na szkolenia dla pedagogów

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” istnieje od 2012 roku.

Organem prowadzącym placówki jest Ewa Wojtyra, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Wojtyra Etekst.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia. Wystawiamy faktury.

26 sierpnia 2019 r. placówka otrzymała akredytację Kuratora Oświaty w Warszawie.
Decyzja KO w sprawie akredytacji

Siedziba placówki znajduje się w Warszawie na Bielanach przy ul. Lektykarskiej 44.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w naszej bielańskiej siedzibie lub na zamówienie placówek w ich siedzibach na terenie województwa mazowieckiego i województw ościennych. Możliwe jest realizowanie tematów zamieszczonych w naszej ofercie lub opracowanych na życzenie dyrektorów i rad pedagogicznych, zgodnie z potrzebami nauczycieli.

Proponujemy także skorzystanie z kursów e-learningowych, których ofertę systematycznie wzbogacamy. Są one zamieszczone na platformie Moodle oraz organizowane w formie webinarów. Można także skorzystać z webinarów nagranych. Realizacja szkoleń na platformie Moodle oraz w formie webinarów nagranych jest możliwa w dowolnym momencie.

Organizujemy stacjonarne kursy kierowników wypoczynku (kolonii, obozów, zimowisk).

We współpracy z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego „Henc i spółka” Paweł Henc oraz Centrum Kształcenia AGAT Waldemar Ałdaś organizujemy kursy wychowawców i kierowników wypoczynku – metodą hybrydową (część teoretyczna na platformie e-learningowej oraz część praktyczna i egzamin podczas spotkań stacjonarnych).

Wpis NODN „Supernauczyciel” do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Statut NODN „Supernauczyciel”