Informacje o Niepublicznym Ośrodku Szkolenia Nauczycieli Supernauczyciel

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel powstał w 2012 roku. Organem prowadzącym placówki jest Ewa Wojtyra. W 2019 roku ośrodek otrzymał akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Specjalizujemy się w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także na temat pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

 

Mężczyzna w koszuli