Półtora etatu, półtorej godziny

Rozpowszechniło się w ostatnim czasie błędne używanie liczebnika półtorej w połączeniu z rzeczownikami rodzaju męskiego. Ostatnio w wywiadzie w radiu TOK FM kilkakrotnie użyła niepoprawnego wyrażenia *półtorej etatu jedna z nauczycielek, wypowiadająca się jako przedstawicielka nauczycielskiego związku zawodowego. A przecież każdy nauczyciel – niezależnie od tego, na jakim etapie edukacyjnym pracuje i czego uczy – ma obowiązek dbać o rozwój kompetencji językowej swoich uczniów. Kompetencja językowa wyraża się między innymi w poprawności językowej. Dlatego nauczyciele nie powinni, wręcz nie mogą, popełniać tak rażących błędów językowych. To po prostu wstyd.

Pamiętajmy: półtorej godziny, półtorej szklanki, półtorej porcji (bo: ta godzina, szklanka, porcja).

Ale: półtora miesiąca, półtora roku, półtora semestru, półtora litra (bo: ten miesiąc, rok, semestr, litr).