Superwizja w szkole i przedszkolu

Czym jest superwizja i na czym polega?

Superwizja kojarzy się przede wszystkim z pracą psychoterapeuty, który regularnie spotyka się z innym specjalistą i konsultuje z nim swoje działania. Celem superwizji, która może przebiegać indywidualnie lub grupowo, jest pogłębienie refleksji nad własną pracą. Środkiem do tego celu jest dyskusja, wymiana doświadczeń, spojrzenie na własne działania z perspektywy innego specjalisty.

W NODN Supernauczyciel proponujemy:

 • superwizje dla nauczycieli prowadzone przez naszych specjalistów,
 • szkolenia, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat organizowania superwizji w placówce przy założeniu, że superwizorem jest doświadczony nauczyciel, specjalista zatrudniony w tej placówce.

Celem superwizji jest udzielanie wsparcia nauczycielom, którzy borykają się z konkretnym problemem dotyczącym jednego ucznia albo grupy czy całej klasy.

Na czym polega superwizja prowadzona przez naszych specjalistów?

 • Superwizję – indywidualną lub grupową – prowadzi psycholog, psychoterapeuta lub pedagog, który pełni funkcję superwizora.
 • Nauczyciel omawia problem – przedstawia opis ucznia, sytuację w klasie, podejmowane działania. W miarę możliwości prezentuje opinię z poradni (oczywiście bez danych osobowych).
 • Superwizor za pomocą pytań pomaga poszerzyć rozumienie ucznia czy sytuacji klasowej, z którą zgłosił się nauczyciel, i znaleźć skuteczne kierunki oraz metody pracy z dzieckiem/klasą.
 • Podczas superwizji grupowej nauczyciel poznaje punkt widzenia innych nauczycieli, możliwa jest wymiana doświadczeń.
 • Powstaje plan pomocowy dla ucznia/klasy.

Co może być przedmiotem superwizji?

 • problemy w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym lub psychicznym
 • praca z uczniem, u którego występują trudności emocjonalne
 • trudne sytuacje w klasie związane np. z relacjami między uczniami.

Proponujemy także superwizje, które polegają na obserwacji pracy nauczyciela w placówce, w której jest on zatrudniony (na co musi wyrazić zgodę dyrektor), i na omówieniu obserwowanych zajęć – przy zachowaniu pełnej dyskrecji.

Specjaliści prowadzący superwizje w NODN Supernauczyciel:

 • psycholog Barbara Kołtyś
 • pedagog Małgorzata Salamon
 • psycholog Dorota Trzaska

Koszt superwizji:
115 zł – uczestniczenie w superwizji grupowej w naszej placówce,
250 zł – superwizja indywidualna w naszej placówce,
350 zł superwizja polegająca na obserwacji zajęć przez naszego specjalistę,
140 zł – superwizja indywidualna online (60 min),
90 zł – superwizja w kilkuosobowej grupie online.