Bezpłatne szkolenia

 

TIK? – tak – doskonalenie kompetencji nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” otrzymał grant na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, rozwijające kompetencje cyfrowe, kształcące umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, a w razie potrzeby – prowadzenia kształcenia w sposób zdalny. 

Wysokość dofinansowania wynosi 75 390 zł.

 

Przedsięwzięcie to stanowi część projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty). 

Wszystkie szkolenia realizowane w ramach grantu są dla uczestników bezpłatne. Prowadzimy je zdalnie. Projekt trwa do końca maja. Nadal przyjmujemy zgłoszenia. 

W ramach grantu zostaną zrealizowane następujące moduły szkoleniowe:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godzin) – 26 kwietnia godz. 17.00-20.00, 22 maja godz. 17.00-20.00
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godzin) -  23 maja godz. 17.00-20.30
 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy, 5 godzin) – 24 kwietnia godz. 17.00-20.30 (zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej), 18 maja godz. 17.00-20.30 (zapraszamy nauczycieli klas starszych), 21 maja godz. 9.30-13.00 (zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej), 29 maja godz. 17.00-20.30
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godzin) – 15 maja godz. 17.00-20.30, 30 maja godz. 17.00-20.30
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 godziny) – 27 kwietnia godz. 17.00-20.00, 9 maja godz. 17.00-20.00, 31 maja godz. 17.00-20.00
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy, 5 godzin) – 11 kwietnia godz. 17.00-20.30, 16 kwietnia godz. 9.00-12.30, 24 kwietnia godz. 17.00-20.30, 13 maja godz. 9.00-12.30, 19 maja godz. 17.00-20.30, 22 maja godz. 17.00-20.30
 7. Zoom (5 godzin) - 30 maja godz. 17.00-20.30
 8. Microsoft Teams (5 godzin) – 22 kwietnia godz. 9.30-13.00, 25 maja godz. 17.00-20.30
 9. Google Meet – 17 maja godz. 17.00-20.30
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godziny) – 16 kwietnia godz. 13.00-15.30, 18 kwietnia godz. 17.00-19.30, 13 maja godz. 13.00-15.30, 18 maja godz. 18.00-20.30, 27 maja godz. 12.00-14.30
 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godziny) – 29 kwietnia godz. 9.00-10.30, 27 maja godz. 10.00-11.30
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godziny) – 8 maja godz. 17.30-19.00, 24 maja godz. 18.00-19.30

Każdy uczestnik musi zrealizować co najmniej 5 modułów szkoleniowych, w tym dwa obowiązkowe: Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Każdy moduł będzie realizowany kilka razy, w zależności od liczby chętnych. Uczestnicy będą mogli sami wybierać dogodne dla siebie terminy.

Uwaga! Do udziału w grancie nie mogą przystąpić osoby, które już korzystały ze wsparcia w ramach tego samego projektu w którejkolwiek placówce doskonalenia nauczycieli lub bibliotece pedagogicznej.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 602-702-123

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach w ramach grantu prosimy o wstępną deklarację wysłaną mejlem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.