Dyrektor NODN „Supernauczyciel”.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność nauczycielska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, szkolenia dotyczące kompetencji menedżerskich, zarządzania projektami, technik prezentacji, prowadzenia edukacji zdalnej, warsztatów kreatywności.
Pracowała jako polonistka w warszawskich szkołach: nr 267 i prowadzonych przez Koło nr 17 STO – podstawowej, gimnazjum i liceum im. Gombrowicza, a także w wydawnictwie MAC Edukacja jako redaktor, kierownik redakcji i zastępca dyrektora ds. wydawniczych. Redaktorka i autorka publikacji edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych, m.in. podręcznika do języka polskiego Okno na świat i płyty dla gimnazjum Słowo, obraz, teatr. Teksty kultury na języku polskim.
Jest współtwórczynią portalu Supernauczyciel.pl i założycielką NODN „Supernauczyciel”.
Prowadzi zajęcia na kursie kierowników wycieczek szkolnych, kursie kierowników wypoczynku, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej, standardów ochrony małoletnich, warsztaty na temat pracy metodą projektu. Jest autorką i współautorką szkoleń e-learningowych NODN „Supernauczyciel”.