Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – kierunek: dydaktyka języków obcych (studia magisterskie). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Jest także terapeutą integracji sensorycznej i tyflopedagogiem. Specjalizuje się m.in. w stosowaniu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – AAC (Augmentative and Alternative Communication). Jest nauczycielką dyplomowaną w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i Stowarzyszenia Mówić bez Słów.