Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Dyrygentka chóralna, pasjonatka pracy z amatorami, uczy gry na ukulele i śpiewu. Pracuje również w szkole podstawowej jako nauczyciel muzyki. Wraz z zespołem "Mocni w Duchu" od wielu lat prowadzi warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz współtworzy muzyczną cześć internetowych programów dla dzieci "Przepiękne Królestwo". Swoje zainteresowania koncentruje wokół rozwoju edukacji muzycznej w placówkach oświatowych - szczególnie z wykorzystaniem nowych metod i narzędzi pracy.