Polonistka, pedagog, logopeda.  Asystent w Zakładzie Wychowania Literackiego i Muzycznego w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończyła filologię polską i pedagogikę (profilaktyka społeczna i resocjalizacja) na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na tej samej Uczelni. Jest absolwentką studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, logopedii i neurologopedii.
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z literaturą, zwłaszcza twórczością Anny Kamieńskiej, kreatywnością w procesie edukacji, a także szeroko pojętą komunikacją, wystąpieniami publicznymi, dykcją i emisją głosu.