Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, dyplomowany psycholog o specjalności: psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania. Terapeuta dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trener grupowy umiejętności społecznych.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz zaburzeniami autystycznymi.

Od wielolu lat prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię i rewalidację dzieci z autyzmem, afazją i niedosłuchem centralnym.

Doświadczenie i umiejętności zdobywała na licznych szkoleniach i stażach.

Więcej informacji: siwecka.pl