Arteterapeuta, trener, teatrolog, edukator dramy i teatru. Absolwent AT w  Warszawie  na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Ukończył „Drama w edukacji” (ODN w Warszawie), „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” (Polski Ośrodek  ASSITEJ), kurs Teatru Forum (Fundacja Drama Way) oraz projekt: „Więcej niż teatr” (Instytut im. Jerzego Grotowskiego). Prowadzi zajęcia z arteterapii dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi (współpraca z Fundacją „Ja też”, PSONI). Od 19 lat jest dyrektorem Teatru Razem działającym obecnie przy Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. 10 lat był kierownikiem teatru w  Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizował autorskie projekty. Były wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Wyższej Szkole Ateneum na Wydziale Pedagogiki. Prowadzi zajęcia w Fundacji Drama Way. Więcej informacji: https://www.facebook.com/warsztaty.arteterapia.teatr