Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pedagog, nauczycielka wychowawca, oligofrenopedagog w szkole podstawowej oraz przedszkolu  integracyjnym i dwujęzycznym. Jest metodykiem nauczania języka angielskiego, trenerką umiejętności społecznych oraz kreatywnego rozwoju, a także terapeutką ręki. Jako nauczyciel wykładowca prowadzi kursy kwalifikacyjne i doszkalające. Jej doświadczenia zawodowe koncentrują się na pedagogice specjalnej oraz sensoryczności dzieci.