Kurs kierowników wycieczek szkolnych

+
Cena brutto: 95,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Szkolenie dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych.

Orientacyjny czas na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań na zaliczenie – około 4 godzin dydaktycznych.

Cena: 95 zł

Zagadnienia uwzględnione w materiałach szkoleniowych:

  • Czy każde wyjście ze szkoły to wycieczka?
  • Organizacja wycieczki szkolnej w prawie oświatowym – co wynika z aktów zewnętrznych, a co powinny określać wewnątrzszkolne zarządzenia i regulaminy.
  • Rola i zadania kierownika wycieczki szkolnej.
  • Rola i zadania opiekuna wycieczki szkolnej.
  • Dokumentacja związana z wycieczkami – procedury, regulaminy, listy uczestników, zobowiązania opiekunów i kierownika wycieczki.
  • Zasady organizowania wycieczek autokarowych, pieszych, rowerowych, górskich.
  • Postępowanie w szczególnych sytuacjach: zachorowanie uczestnika wycieczki, zaginięcie, wypadek na wycieczce.