ABC dobrego wychowawcy

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela albo chcących doskonalić swoje kompetencje wychowawcze oraz w zakresie współpracy z rodzicami uczniów lub przedszkolaków.

Orientacyjny czas na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań na zaliczenie – około 8 godzin dydaktycznych.

Cena: 85 zł

Zagadnienia uwzględnione w materiałach szkoleniowych:

  • Zadania i obowiązki wychowawcy.
  • Opracowanie programu wychowawczego klasy.
  • Wprowadzanie zasad w klasie i nauka ich przestrzegania.
  • Komunikacja w klasie – porozumienie bez przemocy, kształtowanie postawy asertywnej, komunikacja budująca porozumienie.
  • Integrować, motywować, wspierać, czyli czemu służą godziny wychowawcze.
  • Umiejętność motywowania uczniów.
  • ABC metod aktywizujących.
  • Współpraca i relacje z rodzicami uczniów – dobre praktyki, zajęcia integracyjne dla rodziców.
  • Komunikacja z rodzicami, przygotowanie do trudnej rozmowy.