Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci

+
Cena brutto: 90,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz uczących w klasach 4-8.

Orientacyjny czas na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań na zaliczenie – około 4 godzin dydaktycznych.

Cena: 90 zł

Zagadnienia uwzględnione w materiałach szkoleniowych:

  • Uwaga i koncentracja uwagi – dlaczego są ważne? Funkcje procesu uwagi.
  • Etapy rozwoju uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – co nie mieści się w normie?
  • Różne przyczyny trudności ze skupieniem się.
  • Syndrom ADD – kiedy mówimy o zaburzeniach koncentracji uwagi?
  • Pomoc dziecku z zaburzoną uwagą – w tym propozycje zabaw i ćwiczeń do pracy w grupie i indywidualnej.