Zrozumieć i wspierać ucznia z ADHD

+
Cena brutto: 100,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Szkolenie dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, nauczycieli wspomagających, psychologów, pedagogów..

Orientacyjny czas na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań na zaliczenie – około 6 godzin dydaktycznych.

Cena: 100 zł

Zagadnienia uwzględnione w materiałach szkoleniowych:

  • Czym jest i na czym polega ADHD? – obraz dziecka z ADHD (jego mocne i słabe strony, reakcje w określonych sytuacjach).
  • Przyczyny ADHD.
  • Jak pracuje mózg osoby z ADHD?
  • Jak funkcjonuje w przedszkolu i szkole dziecko z ADHD?
  • Wskazówki do pracy z dzieckiem z ADHD – metody łagodzenia objawów wynikających z nadruchliwości, impulsywności i zaburzenia uwagi.
  • Schemat postępowania w pomocy dziecku z ADHD (podejście behawioralne).
  • System żetonowy, chwalenie, nagradzanie, turniej uśmiechniętych twarzy – metody stosowane w pracy z dzieckiem z ADHD.
  • Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD