Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

+
Cena brutto: 125,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne w grupach i indywidulane, dyskusja. 

Zagadnienia:

  • Poznanie podstawowych funkcji i narzędzi tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego SMART Board.
  • Nauka korzystania z urządzeń – kalibracja, pisanie i wymazywanie tekstu, wstawianie elementów grafiki, ustawianie tła, korzystanie z galerii zasobów.
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi SMART Board na lekcjach różnych przedmiotów.
  • Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy i monitora oraz innych narzędzi powszechnie dostępnych.
  • Przegląd zasobów internetowych, z których można korzystać na tablicy i monitorze.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 125 zł.

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły.

Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.