Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji uczniów do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej nasi uczniowie są zniechęceni do nauki, mają niski poziom samooceny i nie wierzą we własne możliwości. Co zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Jak zorganizować lekcję, by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością?

Z pomocą spieszy nam ocenianie kształtujące, które jest próbą zmiany na lepsze polskiej szkoły. W centrum uwagi stawia ucznia, który dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się odpowiedzialny za to, co robi, ucząc się dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu zarówno samego ucznia, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Zagadnienia:

  • Jak oceniać, aby skutecznie motywować uczniów do nauki, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
  • Różnice między ocenianiem sumującym a kształtującym.
  • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.
  • Blaski i cienie szkolnych innowacji, czyli jakie korzyści i jakie trudności niesie ze sobą stosowanie oceniania kształtującego?

Prowadząca: Anita Skibińska

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.