Dyrektor, nauczyciel i Rada Rodziców – odpowiedzialność za dane osobowe

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: dyrektorzy, przedstawiciele administracji szkolnej, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Cel szkolenia: określenie statusu administratora wg RODO dla wymienionych w Prawie Oświatowym organów występujących na terenie szkoły / przedszkola. Wskazanie odrębności i autonomii Rady Rodziców w stosunku do Dyrektora Placówki. Omówienie zasad organizacji przetwarzania, zabezpieczenia i niszczenia danych osobowych pozyskanych przez Radę, a nie przez Dyrektora.

Podstawy prawne z przepisów wraz z omówieniem ich zastosowania: RODO, Ustawa ODO 2018, Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Prawo autorskie.

Zagadnienia:

  • Podstawy prawne działania organów placówki (Dyrektor, Rada Pedagogiczna) z uwzględnieniem autonomii Rady Rodziców.
  • Zakres współpracy Rady Rodziców z Dyrektorem Placówki, co powinien przekazać Dyrektor kandydatom do Rady i członkom ustępującej Rady Rodziców.
  • Obowiązki Rady Rodziców jako administratora w świetle zapisów RODO, kto ponosi odpowiedzialność za organizację i ochronę danych.
  • Środki organizacyjno-techniczne zabezpieczenia danych osobowych przez członków Rady Rodziców, konto bankowe, nr rachunków rodziców, darczyńców, kontakty.
  • Wymagania RODO po odejściu dziecka z Przedszkola i Szkoły, jaki tryb postępowania.
  • Obowiązek opracowania Regulaminy Pracy Rady Rodziców z załącznikami.
  • Odpowiedzialność za uchybienia wg RODO, UODO i Kodeksu Cywilnego.

Prowadzący: Jarosław Feliński

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.