Nauczyciel i uczeń w sieci – jak nie złamać prawa?

+
Cena brutto: 80,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele i inni pracownicy szkoły, przedstawiciele Rad Rodziców.

Czas: 4 godziny dydaktyczne.

Cena do 14 sierpnia: 80 zł, cena regularna: 90 zł.

Cel szkolenia: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zgodnego z prawem zamieszczania w sieci różnych treści i materiałów, dowiedzą się, na czym polega ochrona dóbr osobistych i danych osobowych oraz na kim spoczywa odpowiedzialność za naruszenie tych praw.

Informacje uzyskane na szkoleniu warto przekazać rodzicom uczniów, ale także samym uczniom.

Podstawy prawne z przepisów wraz z omówieniem ich zastosowania: RODO, Ustawa ODO 2018, Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Prawo autorskie, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Zagadnienia:

  • Dane osobowedobra osobiste, czyli co podlega ochronie?
  • Na czym polega ochrona wizerunku?.
  • Nauczyciel i uczeń autorami – co i na jakich zasadach można publikować?
  • Dziecko w sieci a obowiązki i odpowiedzialność rodziców.
  • Strona internetowa szkoły w kontekście ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
  • Statut szkoły i szkolne regulaminy – jakie kwestie można uregulować w prawie miejscowym?

Prowadzący: Jarosław Feliński

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.