Odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele i inni pracownicy szkoły, przedstawiciele Rad Rodziców.

Czas: 4 godziny dydaktyczne.

Cena: 85 zł.

Cel szkolenia: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat polskich przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenie praw innych osób przez nieletnich, małoletnich, młodocianych. Dowiedzą się, za co odpowiadają i jakie konsekwencje finansowe mogą ponosić opiekunowie prawni uczniów.

Szkolenie zostało przygotowane z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Informacje uzyskane na szkoleniu warto przekazać rodzicom, ale także samym uczniom.

Omówione zostaną wybrane przepisy: Kodeksu Karnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zagadnienia:

  • Na czym polega naruszenie nietykalności cielesnej i jaką karą jest zagrożone?
  • Co to jest zniesławienie, zniewaga, przestępstwo przeciwko czci?
  • Co grozi za nękanie?
  • Dziecko w sieci a obowiązki i odpowiedzialność rodziców.

Prowadzący: Jarosław Feliński

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.