Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Szkolenie dla specjalistów i nauczycieli różnych etapów edukacyjnych.

3 godz. dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Zagadnienia:

  • Akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Współpraca przedszkola/szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu.
  • Obowiązki nauczycieli związane z udzielaną w placówce pomocą p-p.
  • Prawa i obowiązki rodziców wynikające z faktu, że ich dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
  • Odpowiedzialność za realizację zadań w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom z orzeczeniami.