Jak wspierać dziecko z ADHD?

Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Zagadnienia:

  • ADHD u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – charakterystyka neuroróżnorodności.
  • Jak wspierać dziecko z ADHD i jego rodziców?
  • Codzienność a potrzeby i zasoby dziecka z ADHD – jak wypracowywać dobre praktyki do współpracy.
  • Wyzwania i trudności u dzieci z ADHD.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.