Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty

+
Cena brutto: 90,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.

Czas: 4 godziny dydaktyczne.

Cena: 90 zł

Zagadnienia:

  • Etapy omawiania lektury.
  • Język lektur a język ucznia – rozumienie tekstu oryginalnego (leksyka, składnia, znaczenia); przekład tekstu na język współczesny; grafika i przekład intersemiotyczny.
  • Treści konieczne do omówienia lektury (świat przedstawiony, problematyka utworów, charakterystyka bohaterów, cechy rodzajowe i gatunkowe).
  • Mapa motywów.
  • Bank pomysłów na omawianie lektury oraz przegląd metod i form pracy z lekturą.
  • Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty.

Uczestnicy otrzymują materiały.

Prowadzący: Robert Chamczyk.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.