Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Pomysły na lekcje bez nudy

Cena brutto: 90,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Trwają prace nad przygotowaniem nowej wersji webinaru, aby był zgodny z Podstawą programową i najnowszymi wytycznymi w sprawie egzaminu.

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.

Czas: 4 godziny dydaktyczne.

Cena: 90 zł

Zagadnienia:

  • Lektury obowiązkowe w szkole podstawowej – etapy omawiania lektury, bank pomysłów na omawianie lektur, język lektury a język uczniów.
  • Praca z tekstem nieliterackim – pytania do tekstu, streszczenie, wyszukiwanie informacji i wnioskowanie.
  • Praca z tekstem ikonicznym – plakat, obraz, mem.
  • Kształcenie językowe – propozycje metodyczne.
  • Krótkie i rozszerzone wypowiedzi pisemne – o co pytać zadaniami otwartymi i jak je oceniać, warunki konieczne w poleceniach zadań otwartych.
  • Dłuższe wypowiedzi pisemne – elementy retoryczne (argumentacja, argument a przykład, budowa akapitu; elementy retoryczne (narracja, elementy świata przedstawionego, funkcjonalne wykorzystanie lektury)
  • Zadania egzaminacyjne – typy zadań, ich budowa i parametry statystyczne.

Uczestnicy otrzymują materiały.

Prowadzący: Robert Chamczyk.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.