Eksperyment i obserwacja – o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej i specjaliści.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Zagadnienia:

  • Syndrom deficytu natury, czyli cele i zadania edukacji przyrodniczej w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej.
  • Jak zainspirować dzieci do poszukiwania i odkrywania tego, co nam daje natura – rodzaje aktywności i metody pracy.
  • Skrzynia skarbów edukacji przyrodniczej: obserwacja, doświadczenie, eksperyment.
  • Rola pytań w uczeniu się przyrody.
  • Edukacja poza schematem – na przykładzie Leśnego Przedszkola i Leśnej Szkoły ROiSA.

Prowadząca: Anita Skibińska

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.