Metoda Labana w pracy z dziećmi

+
Cena brutto: 270,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, terapeuci.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (3 godziny online i 5 godzin warsztatów stacjonarnych).

Grupa: do 10 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Założenia metody pracy gimnastyki twórczej Rudolfa Labana.
 • Metoda Labana w historii pracy z ruchem i terapii. Sylwetka twórcy.
 • Wykorzystanie języka ruchu Rudolfa Labana i Irmgard Bartenieff w pracy metodą gimnastyki twórczej.
 • Ćwiczenia praktyczne:
  • poznanie podstawowych elementów 4 kategorii języka ruchu (BESS) w teorii i praktyce
  • rozwój osobisty uczestników warsztatów w zakresie świadomości ciała, myśl i emocji
  • doświadczenie możliwości, jakie daje kreatywna praca ruchowa z dziećmi
  • rozwinięcie umiejętności niedyrektywnej pracy z dziećmi w ramach zajęć gimnastyki twórczej.
 • Tworzenie własnych zabaw ruchowych w ramach metody gimnastyki twórczej z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?  Doświadczenia i wiedza zdobyta w ramach warsztatu pozwoli Ci na świadome przygotowywanie zajęć rozwijających kreatywność dziecka, wspierających jego naturalną motorykę oraz pozwalających na doświadczenia korekcyjne służące rozwojowi ruchowo-emocjonalnemu.

Uwaga! Podczas warsztatów uczestnicy muszą być ubrani w swobodny strój umożliwiający swobodę ruchów. Dla własnego komfortu można mieć koc.

Prowadząca: Dorota Trzaska (psychoterapeutka, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem).

Cena: 270 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.

Więcej o metodzie Labana