Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji

+
Cena brutto: 120,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, nauczyciele wspomagający.

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa: miniwykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

  • Co to jest dysleksja? Dysleksja jako specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych.
  • Przyczyny dysleksji.
  • Objawy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówienie symptomów ryzyka dysleksji, które może zaobserwować nauczyciel.
  • Diagnoza i istota zajęć terapeutycznych.
  • Praktyczne rozwiązania – metody pracy, ćwiczenia usprawniające.
  • Omówienie Skali Ryzyka Dysleksji Marty Bogdanowicz oraz wykonanie próby oceny dziecka zgodnie z narzędziem przesiewowym SRD-6.

Prowadząca: Barbara Biała-Siwecka.

Cena: 120 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.