Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu

+
Cena brutto: 120,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: specjaliści, nauczyciele i nauczyciele wspomagający pracujący w przedszkolu i szkole podstawowej.

Czas: 5 godz. dydaktycznych.

Szkolenie stacjonarne: wykład, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

Zagadnienia:

  • Czym jest autyzm i jakie są jego objawy?
  • Świat dziecka ze spektrum autyzmu – jak go postrzega i odbiera?
  • Zaburzenia typowe dla osób, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu – sensoryczne, poznawcze, językowe, społeczne.
  • Interpretowanie zachowań dzieci ze spektrum autyzmu, jak na nie reagować.
  • Narzędzia, metody i techniki pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu.
  • Współpraca z rodzicami, tworzenie środowiska przyjaznego dziecku ze spektrum autyzmu.

Prowadząca: Barbara Biała-Siwecka

Cena: 120 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.