Praca indywidualna z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu

+
Cena brutto: 120,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: specjaliści, nauczyciele i nauczyciele wspomagający pracujący w przedszkolu i szkole podstawowej.

Czas: 5 godz. dydaktycznych.

Szkolenie stacjonarne: wykład, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

Zagadnienia:

  • Czym jest autyzm i jakie są jego objawy?
  • Zachowanie dziecka ze spektrum oraz prezentowane deficyty.
  • Współpraca specjalistów, nauczycieli i rodziców dziecka na etapie diagnozowania obszarów do pracy w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej.
  • Planowanie terapii – jej etapy, opracowywanie scenariuszy zajęć, ocena efektywności podejmowanych działań. Dieta.
  • Zadania i ćwiczenia terapeutyczne – propozycje.
  • Interwencje behawioralne w sytuacjach trudnych. Stosowanie systemów motywujących. Plany dnia.
  • Rola nauczyciela współorganizującego w procesie edukacyjnym.
  • Współpraca terapeuty, nauczycieli, rodziców w procesie terapii, monitorowanie rozwoju dziecka.

Prowadząca: Barbara Biała-Siwecka

Cena: 120 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.