AAC w pigułce – co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o komunikacji alternatywnej i wspomagającej

+
Cena brutto: 120,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, nauczyciele wspomagający.

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa: miniwykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, dzielenie się doświadczeniami.

W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej możemy znaleźć zalecenia dla nauczycieli dotyczące konieczności wprowadzania u uczniów z zaburzeniami językowymi komunikacji alternatywnej lub wspomagającej. Na szkoleniu nauczyciele oraz specjaliści:

  • dowiedzą się, czym jest AA;
  • otrzymają wskazówki, jak powinny wyglądać pierwsze kroki w AAC – od czego zacząć?;
  • zdobędą podstawową wiedzę o metodach komunikacji alternatywnej oraz popularnych formach, np. Makaton, język migowy, systemy graficzne, znaki przestrzenno-dotykowe, itd.);
  • poznają pomoce do porozumiewania się i dowiedzą się, jak je dostosowywać do dziecka w celu poszerzania kompetencji komunikatywnych.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

Cena: 120 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.