Problemy z jedzeniem a rozwój psychoruchowy i zaburzenia integracji sensorycznej

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czas: 2 godz. dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Zagadnienia:

  • Rozwój funkcji pokarmowych człowieka.
  • Możliwe przyczyny trudności ze spożywaniem pokarmów przez dzieci.
  • Diagnozowanie problemów związanych ze spożywaniem pokarmów.
  • Niejadek w grupie – pomoc specjalistów, stosowanie treningów w spożywaniu pokarmów, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Ćwiczenia profilaktyczne w celu wyeliminowania problemów z jedzeniem.
  • Współpraca z rodzicami niejadka

 Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz