Konstruowanie IPET-ów w praktyce

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: wychowawcy, specjaliiści i nauczyciele różnych etapów edukacyjnych.

Czas: 3 godz. dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Zagadnienia:

  • Akty prawne regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
  • Orzeczenia dotyczące niepełnosprawności – jak je interpretować.
  • IPET jako podstawa pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie.
  • Opracowywanie IPET-ów na podstawie przykładowych orzeczeń.
  • Prawa i obowiązki rodziców wynikające z faktu, że ich dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki cena jest ustalana za całą grupę z uwzględnieniem lokalizacji przedszkola lub szkoły. Możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania warsztatów – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

Sprawdź w harmonogramie, czy jest planowane w najbliższym czasie.