Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu

+
Cena brutto: 85,00
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Uczestnicy: specjaliści, nauczyciele i nauczyciele wspomagający pracujący w przedszkolu i szkole podstawowej.

Czas: 4 godz. dydaktyczne.

Cena: 85 zł

Zagadnienia:

  • Czym jest autyzm i jakie są jego objawy?
  • Świat dziecka ze spektrum autyzmu – jak go postrzega i odbiera?
  • Zaburzenia typowe dla osób, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu – sensoryczne, poznawcze, językowe, społeczne.
  • Interpretowanie zachowań dzieci ze spektrum autyzmu, jak na nie reagować.
  • Narzędzia, metody i techniki pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu.
  • Współpraca z rodzicami, tworzenie środowiska przyjaznego dziecku ze spektrum autyzmu.

Prowadząca: Dorota Trzaska, Barbara Biała-Siwecka