Nowe szkolenia w NODN Supernauczyciel

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy na szkolenia stacjonarne i on-line, których wcześniej nie było w naszej ofercie.

Magdalena Myjak będzie prowadziła w formie warsztatowej szkolenie Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć. Do tej pory odbywało się ono w wersji on-line. Teraz można je realizować zarówno w dotychczasowej formie, jak i stacjonarnie – zgodnie z harmonogramem. Przyjmujemy także zamówienia na realizację tego szkolenia w placówkach w województwach łódzkim i mazowieckim. Zapraszamy zarówno nauczycieli muzyki, którzy szukają nowych pomysłów, jak i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie mają przygotowania muzycznego.

Nasza druga propozycja to szkolenie hybrydowe Drama w szkole i przedszkolu. Składa się ono z trzech spotkań – dwóch on-line (2 x 3 godziny) i jednego stacjonarnego (8 godzin). Edukator dramy i teatru Jarosław Rebeliński, z którym nawiązaliśmy ostatnio współpracę, wprowadzi uczestników w świat dramy – zapozna ich z podstawowymi technikami dramowymi i pokaże, jak je stosować w pracy z dziećmi. W ramach szkolenia będą tworzone scenariusze zajęć. Terminy szkolenia są dostępne w harmonogramie.

Dostępne zarówno on-line, jak i stacjonarnie jest szkolenie Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji. Prowadzi je Barbara Biała-Siwecka, psycholog i terapeuta. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat przyczyn dysleksji i objawów, które świadczą o ryzyku jej wystąpienia. Będzie mowa o diagnozie, terapii i rozwiązaniach, które powinni wdrażać nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadząca zaprezentuje uczestnikom takie narzędzia, jak Skala Ryzyka Dysleksji Marty Bogdanowicz oraz arkusz do badań przesiewowych SRD-6.

Nauczycieli wychowania przedszkolnego zapraszamy na szkolenie on-line Zaangażuj zmysły – sensoplastyka w przedszkolu. Joanna Roterman-Lewek, nauczycielka, oligofrenopedagog, omówi zasady prowadzenia zajęć sensoplastycznych i przedstawi praktyczne rozwiązania – podzieli się pomysłami na prace sensoplastyczne, przedstawi przepisy na masy i ciecze, które szczególnie angażują zmysły.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach otwartych, jak i do zamawiania szkoleń dla placówek.